Skrevet av Jan Harald Olsen, 2012-02-06

Til tross for stort frafall av spillere etter sesongen 2011 vil vi likevel greie å stille lag i 2012. Dette takket være en jr jentegruppe i Ellingsrud, som vi vil samarbeide med om å stille lag til denne sesongen. Det blir et sammensatt lag med HSIL som administrerende part. Vi er veldig fornøyd med å ha fått til en slikt samarbeid med en god nabo, og laget tror vi blir bra!